vrijdag 14 oktober 2011

De VVD is hartstikke links


De PVV wordt vaak verweten ‘hartstikke links’ te zijn op sociaaleconomisch terrein. Daar zit wel wat in, als je kijkt naar de standpunten van die partij over de verhoging van de AOW-leeftijd, de versoepeling van het ontslagrecht en de hervorming van de sociale zekerheid. De PVV is daar mordicus tegen. Overigens met goed onderbouwde bezuinigingsvoorstellen op andere terreinen ter compensatie. Het gaat dan over zaken als ontwikkelingshulp, klimaathysterie, immigratie en integratie. Vooral VVD’ers dragen het beeld van de ‘linkse’ PVV enthousiast uit in de media. Het geeft henzelf namelijk zo’n lekker ‘rechts’ gevoel. Maar is dat wel terecht?

De VVD  heeft  onlangs nog besloten om in te stemmen met een verdrievoudiging van het huidige aantal windmolens in Nederland, terwijl deze partij enige tijd geleden nog allerlei stoere rechtse taal uitsloeg over de zinloosheid van windmolensubsidies. Daarnaast gaat het kabinet onder leiding van de VVD volledig mee in de achterhaalde klimaatwaanzin. De VVD omarmt, ook nu de partij in de drivers seat zit, nog steeds allerlei stupide CO2-beperkende maatregelen. Zo is men naarstig op zoek naar Nederlandse locaties voor totaal overbodige ondergrondse CO2-opslag.

Verder doet het kabinet er onder de bezielende leiding van premier Rutte alles aan om het EU-project, die socialistische superstaat en belastingkartel, in stand te houden. Weliswaar reageert het kabinet met een hoop verontwaardiging op de situatie in Griekenland, maar in plaats van daadkrachtig op te treden en grenzen te stellen aan corrupte Europese landen. wordt ons belastinggeld met miljarden euro’s per maand over de grens gesmeten.

En last but not least stemde de VVD vol overtuiging in met een geldverspillende tandeloze politiemissie naar Kunduz in Afghanistan.

Op alle zojuist genoemde punten vaart de VVD dus een koers waar linkse partijen als D66, GroenLinks en (met uitzondering van Kunduz) de PvdA hun vingers bij aflikken. Zo bezien is het een gotspe dat de VDD de PVV ervan beticht te links te zijn. Het is immers de VVD die, in weerwil van wat in 2010 stellig aan de kiezers werd beloofd, linkse hobby’s blijft omhelzen. En dan ook nog eens met groot enthousiasme.

Dus laat u niets op de mouw spelden. De PVV mag de nodige linkse standpunten huldigen, de VDD is in dat opzicht geen haar beter. Alleen liggen die linkse standpunten van de VVD op het gebied van de klimaathysterie, de sociaal-politieke maakbaarheid van Europa en internationale betutteling  op grond van progressief wensdenken. Deze linkse hobby’s zijn bovendien erg duur voor de samenleving. Alles opgeteld betekent dit immers dat er maandelijks miljarden uit de staatskas over de balk worden gesmeten zonder aantoonbaar rendement. Het effect kan zelfs niet plausibel worden gemaakt.

Als dát geen oud-linkse symboolpolitiek is, dan weet ik het niet meer.

Percolator, voor al uw sterke koffie

1 opmerking:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.