vrijdag 21 september 2012

Westerse beschaving is bron van superieure wetenschap


De mate waarin wetenschap en techniek gedijen in een maatschappij is een van de objectieve maatstaven waaraan het niveau van een moderne beschaving kan worden afgelezen. Neem eens in beschouwing wat er vanaf (pak hem beet)  200 jaar geleden tot aan de dag van vandaag wereldwijd aan technologische ontdekkingen is gedaan.  Dan kun je alleen maar concluderen dat de Westerse cultuur daarbij een hoofdrol vervulde met haar vrije open houding ten opzichte van de wetenschap. Van de locomotief tot de automobiel, van de telefoon tot de fotocamera en van het vliegtuig tot de computer, alles werd in het Westen uitgevonden en verwezenlijkt. In eerste instantie exclusief door Westerlingen, later ook meer en meer door anderen, maar die bedreven dan wel wetenschap op een Westerse manier en in de Westerse maatschappij.

Progressievelingen  houden graag de mythe in stand dat alle beschavingen gelijk zijn. Dit zou betekenen dat de waarden en normen van de geavanceerde Westerse samenleving niet verheven zijn boven die van de primitieve Klappi-Wappi-stam uit centraal Afrika. Ze zijn hooguit anders.  Een onhoudbare stelling natuurlijk, want zoals de conservatieve Amerikaanse  filosoof  Leo Strauss al eens terecht vaststelde: "If all values are relative, then cannibalism is a matter of taste." Er zijn overigens busladingen extreemlinkse types die, in weerwil van deze onweerlegbare logica, de Westerse beschaving op voorhand inferieur vinden aan om het even welke andere cultuur waar ook ter wereld. Zo’n idee kan alleen maar worden geboren uit een grote afkeer van al het eigene en is niet op rationele overwegingen gestoeld.
Tegenwoordig hoor en lees je regelmatig in de media dat moslims vroeger ook héél veel uitvindingen hebben gedaan en dat de islamitische wetenschap al op een hoog peil stond, toen wij nog in de donkere middeleeuwen verkeerden. Wij zouden daar in het Westen veel aan te danken hebben, zo vinden islamofielen, die in linkse kringen in overdaad aanwezig zijn. De Westelijke cultuur is niets, de islamitische is alles!  Dat is de onderliggende boodschap. En deze dient met veel verontwaardiging te worden verkondigd.

Het heeft wel iets aandoenlijks, zo'n wanhopige tegenwerping. Dit benadrukt immers slechts dat de wetenschap de afgelopen 500 jaar in het Westen in een niet te stuiten opwaartse stroomversnelling is geraakt, terwijl deze in de islamitische wereld ondertussen in een glijvlucht naar beneden is geschoten, tot diep in de duistere krochten van de gecultiveerde achterlijkheid.
Met in de djellaba geworpen oliedollars worden vandaag de dag overigens wel op grote schaal state of the art technologische producten aangeschaft. Maar dit kan niet verbloemen dat de islamitische bijdrage aan het intellectuele proces waaruit al deze hoogstaande producten ontsproten de laatste vijf eeuwen verwaarloosbaar was. En laten we wel wezen, dat is ook even slikken natuurlijk, in die contreien.

Ik hou het graag bij de feiten. En die liegen er niet om. In Wikipedia  staat een hele lijst van belangrijke uitvindingen. Een dergelijk overzicht is natuurlijk niet alomvattend, maar het geeft toch een aardige indruk.  Overtuig uzelf.
Percolator, voor al uw sterke koffie


Dit artikel verscheen eerder in Het Nieuwe Journaal.

(© RL, april 2009)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.