zondag 25 september 2011

De deugd van het populisme


Met de regelmaat van de klok komt er in de media een politiekcorrecte linksdraaiende wijsneus opdraven die ons krachtig meent te moeten  waarschuwen voor ‘populisme’. Het is tegenwoordig wekelijkse kost. Hier, hier en hier vindt u voorbeelden.  Als alle inhoudelijke argumenten hebben afgedaan, en dat zijn er vaak niet al te veel, dan kan de politieke opponent altijd nog  worden weggezet als een ‘populist’. Vele jaren geleden, toen ik voor het eerst met dit fenomeen werd geconfronteerd, dacht ik in al mijn naïviteit nog dat het als een soort compliment opgevat moest worden. Een democratie kan immers alleen maar goed functioneren als de vox populi in heel haar pluriformiteit in de media haar zegje kan doen.
Maar uit het vieze gezicht dat standaard bij het uitspreken van het woord ‘populisme’ werd getrokken en de negatieve context waarin het woord steevast werd gebruikt leidde ik af dat dit kennelijk niet de connotatie is, die ik daarbij geacht wordt te hebben. Nee, volgens weldenkende types zijn populisten simplistische zielen, die een mening verkondigen die ver beneden de maat is. En die maat wordt bepaald door de eigen mening, die vanzelfsprekend van superieure kwaliteit is. Daarentegen hebben populisten abjecte standpunten. Eigenlijk is het vreselijk dat die standpunten, die afwijken van de hoogwaardige politiekcorrecte eigen mening, actief verbreid worden. Want stel je voor dat te veel mensen het eens zijn met die verderfelijke eendimensionale opvattingen van die ander, dan zal het slecht aflopen met het land, Europa en de wereld. Je krijgt sterk de indruk dat de zelfbenoemde hoogbeschaafde persoon, die zijn politieke tegenstander als ‘populist’ neerzet, het liefst die ander zou verbieden de eigen gezichtspunten uit te dragen. Maar zover gaat men nog net niet.

Het is natuurlijk heel vreemd als politici, journalisten of sociaal-wetenschappers andersdenkenden gaan ‘beschuldigen’ van populisme. Ze positioneren de eigen mening als superieur, niet door de tegenstander met argumenten om de oren te slaan, maar door de opvattingen van de ander te devalueren tot iets simplistisch, iets onbeschaafds, iets onwenselijks, ja zelfs iets gevaarlijks. Alsof zij zelf nooit simplistische meningen verkondigen. Alsof complexe meningen per definitie beter zijn dan eenvoudige. Alsof er een objectieve universele rangorde van waarden van opvattingen zou bestaan, die ook nog eens (u raadt het al) precies samenvalt met die van de ‘populist’-roepers.

Wat willen deze lieden eigenlijk?  Deze mensen die van zichzelf vinden dat ze heel erg deugen, vanwege hun mening die de enige juiste is. Willen zij terug naar een aristocratie, waarin een kleine groep welgestelden voor iedereen bepaalt wat de juiste weg is? Willen zij terug naar een communistisch bewind, waarin afwijkende standpunten niet worden getolereerd? Of willen zij terug naar een verlicht despoot die alleen de eigen opvattingen autoritair implementeert?
Populisme is niet slecht.  Het hoort bij een goed functionerende democratie, zoals mosterd hoort bij een maaltijd en water bij de zee.
Hoed u voor de criticasters van het populisme, want zij zijn de echte vijanden van de democratische rechtstaat. Niet de populisten.
Percolator, voor al uw sterke koffie

2 opmerkingen:

  1. In de VS heet het grass roots en het een prontane volksbeweging. Maar voor progressieven is het volk daar te stom voor, dus pakken ze een vertegenwoordiger isoleren die, polariseren hem om hem vervolgens te vernietigen volgens de methode Alinsky. Strax nog wat voor je

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dit heb ik van twitter geplukt, commentaar van en linksbot. Probeer die logica es te volgen! LOL
    "Bij het woord 'links-populisme' weet ik niet of ik moet lachen of huilen. Het getuigt van niks anders dan totaal gebrek aan analyse. Links-populisme bestaat niet. Kan niet bestaan. Links stelt zichzelf ten taak om fundamentele kritiek op dit systeem te uiten, het ten einde te brengen, en wint niks ermee om het door middel van verhullende smoesjes te beschermen tegen kritische denkers. Populisme streeft naar een onterechte eenheid in een bevolking om de noodzaak tot verzet te verhullen, dat kan nooit links zijn."

    BeantwoordenVerwijderen